Räv

Rävjakt

Rödräven jagas numera  för jaktglädjen som är förknippad med att komma i kontakt med detta fascinerande djur och i viltvårdande syfte. Det vill säga rävjakt med syfte att förbättra småvilt- och rådjursstammarna.

Vakjakt vid åtel är en vanlig jaktform. Lockjakt är ett annat sätt att jaga räv. Jägaren frambringar då ljud (oftast med hjälp av en pipa) som liknar rävens bytesdjur. Även vaktjakt, det vill säga att överblicka områden där rävar brukar passera eller söka föda i gryning och skymmning, är en vanligt förekommande jaktform. Rävar jagas också med hjälp av hundar. Antingen genom grythundar av raser bland terriers och taxar eller jakt med drivande hundar (till exempel Smålands- eller Schillerstövare) förekommer.Prenumerera på nyhetsbrev

Väldigt tillmötesgående personal och snabb leverans. Jag kommer tillbaka! /Olof
Ikoner footer
^ Upp ^