Din varukorg

Totalt: 0:-  Ändra  Kassan 

Gunnar Westrin

Gunnar Westrin – en våra mest lästa fiske- och vildmarksförfattare

Under ungdomsåren i norra Jämtland lärde Westrin sig naturens oskrivna lagar, där några rättesnören var ekologiska självklarheter och att inga organismer fanns i en oändlighet. Efter studentexamen i Strömsund i norra Jämtland bar det iväg norrut till Kiruna och rekryten. Gunnar har berättat att det året blev helt avgörande för hans fortsatta livsvandring. En afton, när han vadade över en namnlös jokk, såg han så stora harrar att han knappt trodde det var sant. På stående fot beslutade han sig för att stanna kvar i Norrbotten. Nästa steg blev tre studieår vid lärarhögskolan i Luleå, fick direkt skoljobb i Råneå, där han bott med sin familj sedan 1972.
 
Westrins viktiga föredrag
Efter 21 år som lärare och metodikhandledare slutade han och bildade Westrin Produktion, ett enmansföretag som fortsatt sysslande med bland annat undervisning i vattenekologi på Tornedalens Folkhögskola i Övertorneå, olika krönikejobb i dagstidningar som Östersunds-Posten, Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten i Luleå (NSD), föreläsningar och bokjobb. Till dags dato har han haft mer än 500 föreläsningar i Sverige och i Norge. Gunnar menar att just föredragen är viktiga för hans skrivande, där några komponenter kan vara lusten att ”predika” måttlighet i en allt mer skövlad värld
 
Öringbäcken
Gunnars livslånga intresse för sportfisket började vid den mångomskrivna Bäverån i nordvästra Jämtland. På den tiden var det mask och långspö som gällde, danande år i obrutna skogar och fria marker. När han som tonåring bytte maskkroken till en egenbunden fluga förstod han att flugfisket skulle bli hans lisa i livet. Några år senare kom skogsmaskinerna in i bilden, skogen försvann kring bäcken och med de naturligtvis också öringarna och bävrarna. Den händelsen var tyvärr ingen enstaka företeelse, utan har fortsatt i våra allt mer glesa skogar.
 
Älvkampen
Staten ville bygga ut Råneåälven 1976 och då bildade Gunnar och några kompisar en grupp som hette "Aktionsgruppen mot Råneälvens exploatering", populärt kallad AMORE. Det var kämpiga år men de lyckades till slut rädda älven undan grävskoporna. Det tog tio tuffa år av Gunnars liv. Grunden för AMORES agerande låg bland annat på bevarandevärdet, framtiden, även om Amore absolut förespråkade ett folkligt sportfiske. Idag har Råneälven fått tillbaka laxen, en omöjlighet om älven skulle ha byggts ut.
Det stora intresset för biologi, ekologi och flugfiske har resulterat i ett antal böcker för Bokförlaget Settern. Det första alstret hette ”Hemma hos storharren” (1981) vilken var en samproduktion med kompisen och fotografen Leif Milling. Grunderna till författarskapet har bland annat varit ett konglomerat av upplevelser, känslan av att sprida ekologiska insikter, mitt i det lockande flugfisket.
 
Sparsamhet en dygd
Gunnar har sagt att han ”lider” av ständig skrivarlust, att han måste skriva för att trivas med livet. Sålunda började han skriva dagbok i januari 1962. I skrivande stund är han inne på sin 61a dagbok i rad. Sammanfattningsvis om författarskapet berättar Gunnar att en önskan alltid har varit att sprida kunskap gällande känsliga ekologiska sfärer, oftast under härliga fisketurer. Han anser att en sportfiskare måste inordna sig i förnuftets resonemang om känsliga miljöer, ta hänsyn och aldrig ta mer fisk än vad som en snar middag tarvar. Författarskapet har präglats av naturens egenvärden, alltid tillsammans med en god kamrat och flugfiskets gemyt.
Gunnar är medlem i Sveriges Författarförbund sedan 1985 och hedersmedlem i Sportfiskarna.

"Naturen är ett njutningens tempel och inte en roffares marknad"

 

Gunnars Westrins böcker

Den röda tråden i Westrins texter har varit naturens självklara egenvärden, den viktiga kamratskapen och flugfiskets gemyt. Som stridbar älvräddare har han alltid stått på barrikaderna, en självklarhet för en man som vigt sitt liv åt fria miljöer och någorlunda intakta ekologiska system.

Han har fiskat i fjälltrakterna i hela sitt liv. På dessa vindarnas boningar finns fortfarande tystnaden och det intressanta flugfisket. Diskussionerna kring lägereldarna är många och långa, samtal som speglar eftertänksamhet men också vardagliga funderingar.  Flugfiske på vindarnas boning en tvättäkta Gunnar Westrin-bok!

I boken Westrins fjällfisketips delar den erfarne fjällräven Gunnar Westrin, med sig av sina bästa tips inför sommarens fjällfisketur. I boken ger Westrin alla de nödvändiga tips om utrustning, kläder, mat och fiskedon som behövs för att din fiskeresa till fjälls ska bli så angenäm och säker som möjligt.

Vilka flugor skall man välja till sitt fjällfiske? I Boken Westrins fjällflugor ger Gunnar Westrin tips om sina bästa flugor för fjällfisket. Här får du chansen att se vad Gunnar Westrin har i sin flugask. Efter 50 år i fjällen har han testat och provat sig fram med mängder av flugor och skaffat lärdom om vilka flugor som fungerar. Varje fluga presenteras med bild, bindbeskrivning och personligt skrivna kommentarer samt historiska axplock. Rikligt med goda tips om när, var och hur de olika flugorna passar bäst.

Kritikerrosade Älven Kallar är en personligt präglad tidsresa genom sju decennier, med fiskeupplevelser och ekologin som en röd tråd. Det handlar om en livets dokumentation, skriven med den stil som är så omtyckt av Westrins läsekrets.

"Älven kallar kommer att efterfrågas av den fiskeintresserade, inte bara av dem som ägnar sig åt flugfiske. Westrin visar att han är en av de främsta inom svensk fiskelitteratur.”
Mikael Cederberg, BTJ-häftet nr 9, 2017

 

Här hittar du alla Gunnar Wesrtins böcker & filmer