Älg

Älg & Älgjakt

 

Metoder vid älgjakt

  • Löshundsjakt efter älg – lämpar sig i områden med stora, sammanhängande marker.
  • Ledhundsjakt efter älg – skiljer sig från löshundsjakt genom att hunden hela tiden är i band.
  • Drevjakt efter älg – eller klappjakt används oftast i mycket älgrika såter.
  • Tryckjakt efter älg – är ganska lik drevjakt men under tryckjakten är det färre personer som går i drevkedjan och de går tystare. Detta medför att älgarna går undan lugnare och oftast på redan upptrampade stigar.
  • Vakjakt efter älg – kallas det då jägaren sitter stilla och tyst vid en känd älgplats och väntar på att älgen ska komma. Ofta kombineras smyg- och vakjakten.
  • Smygjakt, även kallat pyrschjakt, är då jägaren försöker smyga sig på älgen då de betar eller vid andra kända älgplatser. Ofta kombineras smyg- och vakjakten.
  • Lockjakt Under och nära inpå brunsten går det att locka älg. Jägaren härmar då antingen kons lockläte eller tjurens brunstläte. Ofta kombinerat med vakjakt.


Prenumerera på nyhetsbrev

Trevliga böcker och väldigt bra service! /Bengt

Ikoner footer
^ Upp ^